{keywords}

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Hải Phòng đặt tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng)

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, sự kiện ra mắt mô hình thử nghiệm IOC Hải Phòng ngày 25/11 là bước phát triển quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu, việc vận hành Mô hình tạo bước khởi động cho việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành công chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị để nghiên cứu bổ sung các hệ thống thông tin, dữ liệu, dịch vụ số, hoàn thiện các chức năng điều hành thông minh để IOC Hải Phòng đi vào hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm vụ của IOC Hải Phòng là thu thập số liệu từ các hệ thống giám sát thành phần để thực hiện các tính năng khai thác nghiệp vụ tại trung tâm, gồm: tổng hợp thông tin, trực quan hóa số liệu trên màn hình giám sát; báo cáo, thống kê dữ liệu tổng hợp; kết xuất dữ liệu theo yêu cầu từ các đơn vị chuyên ngành; quản lý nguồn lực, tài nguyên…

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lương Hải Âu, IOC Hải Phòng kỳ vọng hỗ trợ tích cực cho hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố, cùng các cấp, các ngành, cũng như cung cấp dịch vụ đa dạng phục vụ đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Sau gần 3 tháng triển khai, IOC Hải Phòng tích hợp các hệ thống giám sát như: hệ thống tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội; dịch vụ công trực tuyến; giám sát thông tin trên mạng; hệ thống camera an ninh tại quận Lê Chân; hệ thống thử nghiệm camera xử lý vi phạm giao thông; giám sát tàu thuyền ra vào cảng; hệ thống phần mềm bản đồ dịch tễ COVID-19, tổng đài COVID; thông tin cơ sở dữ liệu ngành y tế, giáo dục…

Hải Lam

“Đầu não số” triển khai thành phố thông minh Thái Nguyên

“Đầu não số” triển khai thành phố thông minh Thái Nguyên

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của Thái Nguyên được ví như là bộ não trong việc triển khai xây dựng thành phố thông minh của tỉnh này.