Trong khuôn khổ Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng năm 2022, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội thảo Ứng dụng Công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng.

Theo Cổng tin tức thanhphohaiphong.gov.vn, Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu các công cụ quản trị tiên tiến để cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng, đồng thời giới thiệu điển hình thành công khi áp dụng các công cụ này cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại Hội thảo, đại biểu được nghe các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp trình bày, trao đổi và chia sẻ một số nội dung gồm: Đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng; Bộ công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng; Hỗ trợ của nhà nước về năng suất chất lượng; Thành công của doanh nghiệp khi triển khai mô hình áp dụng công cụ năng suất chất lượng.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: "Để doanh nghiệp thích ứng, chuyển động và bứt phá trong giai đoạn sắp tới, rất cần sự chung tay của nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt việc hình thành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp".

Định hướng và giải pháp nói chung của Việt Nam sẽ là thúc đẩy năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng dựa trên hạ tầng kết nối, cơ chế đặc thù, phân cấp quản lý; thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới (bao gồm công nghệ số) và phát huy đổi mới sáng tạo để tăng năng suất lao động; đẩy nhanh quá trình chính thức hóa hoạt động kinh tế ở khu vực phi chính thức; nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách về năng suất lao động quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Anh Hào