hãng game đòi kiện game thủ

Cập nhập tin tức hãng game đòi kiện game thủ

Bị chấm điểm quá thấp trên Steam, hãng game đòi kiện game thủ vì không bình chọn cho mình

Ngay cả Valve cũng bị kiện vì "dám" gỡ bỏ hết tất cả các sản phẩm của hãng game này khỏi Steam.