hàng nghìn người giải sai bài toán

Cập nhập tin tức hàng nghìn người giải sai bài toán

Bài toán dễ thế mà nghìn người giải sai

Bài toán đơn giản được Dudof biểu diễn bằng một phương pháp khác khiến hàng nghìn người lúng túng. Sau đây là cách giải của bạn Linh Hà (Cầu Giấy – Hà Nội).

Bài toán đơn giản hàng nghìn người giải sai

Bài toán được chia sẻ bởi Dudof (người chia sẻ bài toán trên mạng xã hội) thu hút hàng nghìn người tham gia giải. Một số ý kiến tham gia giải cho rằng, để giải bài toán đơn giản này chỉ cần kiến thức THCS là ra đáp án đúng.