- Bài toán được chia sẻ bởi Dudof (người chia sẻ bài toán trên mạng xã hội) thu hút hàng nghìn người tham gia giải. Một số ý kiến tham gia giải cho rằng, để giải bài toán đơn giản này chỉ cần kiến thức THCS là ra đáp án đúng.

{keywords}

Bài toán được chia sẻ bởi Dudof (người chia sẻ bài toán trên mạng xã hội) thu hút hàng nghìn người tham gia giải, tuy chỉ là một bài toán thông thường và rất đơn giản, nhưng do không phân tích được bài toán, nhiều người đã nhận định theo cảm tính giá trị của tam giác nên cho kết quả chưa chuẩn.

Tất cả những nhận định đáp án theo cảm tính đều cho ra kết quả không đúng.

{keywords}

Nhiều đáp án cho ra kết quả sai

{keywords}

Đáp án bằng 9 được nhận định theo cảm tính

Các đáp án chia sẻ, có lời giải bằng 0, có lời giải bằng 10, có người ra kết quả bằng 9...

Cách giải của bạn như thế nào?

Ngọc Cương (sưu tầm)

XEM THÊM: