hành động thiếu ý thức

Cập nhập tin tức hành động thiếu ý thức

Nhân viên siêu thị thỉnh thoảng cứ phải rảo đến để nhắc nhở.

Vào siêu thị, xé tan chùm vải ăn luôn ngay trước biển 'không ăn thử'

Dù những chùm vải được niêm yết giá với tấm bảng to đùng "không ăn thử và xé lẻ chùm vải'' nhưng nhiều khách hàng đến siêu thị vẫn vô tư xé lẻ chùm vải, bóc vỏ ăn tại chỗ và tiện tay vứt vỏ la liệt tại quầy hàng.