hạt cơ bản

Cập nhập tin tức hạt cơ bản

Nhà khoa học VN, tác giả phản hạt sigma-âm

Thông tin phát hiện 4 nguyên tố mới nặng nhất trong bảng tuần hoàn Mendeleev bỗng gợi lại câu chuyện nhà phát minh nước ta trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý hạt nhân và hạt cơ bản.

Phát hiện loại "hạt của Chúa" mới?

Các chuyên gia làm việc với máy gia tốc hạt lớn có thể đã phát hiện một loại hạt cơ bản mới, có thể là biến thể rất nặng của "hạt của Chúa", tiềm tàng khả năng thay đổi nhận thức của loài người về hoạt động của vũ trụ.