hát sai lời

Cập nhập tin tức hát sai lời

Yêu cầu ca sĩ tự chép tay bản nhạc để chữa ‘bệnh’ hát sai lời

“Các đơn vị tổ chức, khi mời ca sĩ hát nên yêu cầu họ chép tay bản nhạc cầm tới để duyệt, có như thế mới khiến các ca sĩ có trách nhiệm khi nhận lời hát cũng như thấy được sự cẩn trọng của đơn vị tổ chức”, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ quan điểm.

Bài toán nào giải quyết căn bệnh trầm kha hát sai lời?

Chỉ có sự tự trong nghề nghiệp và tôn trọng sự sáng tạo của người khác thì căn bệnh này mới có thể giải quyết được.