HBBank

Cập nhập tin tức HBBank

HDBank mở trụ sở mới ở Tuy Đức, Đắk Nông

Đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn vốn đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính, góp phần tạo tiền đề để huyện Tuy Đức phát triển toàn diện, ngày 22/11/2022 HDBank tiếp tục mở trụ sở mới HDBank Tuy Đức - Đắk Nông.