Nhấn mạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ việc làm cho người lao động Việt Nam, ông Alexander Koch, Tổng Giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam chia sẻ - cụ thể trong năm 2022, con số này đã tăng lên đến 246.000 trong toàn bộ chuỗi giá trị. Năm qua, Heineken Việt Nam cũng đóng góp cho nền kinh tế ở mức tương đương 1,04% tổng GDP quốc gia. 

Không chỉ phục hồi về mặt kinh doanh, Heineken Việt Nam tiếp tục nâng tầm hành động cho phát triển bền vững.

“Khi kinh doanh thuận lợi cũng như trong các giai đoạn khó khăn, phát triển bền vững luôn luôn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của chúng tôi. Phát triển bền vững là cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp, tạo ra và mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng, và cũng là cách để chúng tôi gắn kết với cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, những thách thức trong lĩnh vực này trong tương lai sẽ đòi hỏi chúng ta phải chung tay hành động,” ông Alexander Koch chia sẻ.

Hướng đến Tác động môi trường bằng không, trong năm 2022, nhà máy cuối cùng trong toàn bộ 6 nhà máy bia của Heineken Việt Nam đã chuyển sang sử dụng năng lượng sinh khối - có nghĩa là hiện nay toàn bộ bia của Heineken Việt Nam đang được nấu bằng năng lượng tái tạo. 

Cũng trong năm 2022, Heineken Việt Nam khởi động chương trình hợp tác chiến lược cùng WWF-Việt Nam để bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông trọng điểm. Với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, Heineken Việt Nam và các đối tác hướng đến mục tiêu bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm, thông qua các hoạt động khác nhau như trồng mới và nuôi dưỡng rừng, và quản lý và làm giàu nguồn nước. 

2022 cũng đánh dấu 12 năm quan hệ hợp tác giữa Heineken Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC). Cùng với NTSC, Heineken Việt Nam đã nỗ lực xây dựng văn hóa an toàn giao thông và uống có trách nhiệm trong nhiều năm, trước khi các quy định liên quan được chính thức áp dụng. Là công ty bia hàng đầu Việt Nam, Heineken Việt Nam luôn tích cực thúc đẩy văn hoá uống có trách nhiệm, với cam kết đầu tư ngân sách cho các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, cũng như đưa ra những giải pháp thay thế - chẳng hạn như sản phẩm Heineken® 0.0 hay các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ. 

Năm vừa qua Heineken Việt Nam cũng có những bước tiến nổi bật trên hành trình xây dựng một thế giới hòa nhập, công bằng và bình đẳng. Heineken Việt Nam có nữ giám đốc tại 3 trên 6 nhà máy bia của mình. Nhân viên tại Heineken Việt Nam cũng có cơ hội gắn kết với nhau và tham gia vào các hoạt động cộng đồng thông qua sáng kiến “Heineken Cares - Chung tay sẻ chia". 

Năm 2022 chứng kiến những bước tiến vững chắc của Heineken Việt Nam trong việc hiện thực hóa tham vọng phát triển bền vững đến năm 2025, hướng đến 100% năng lượng tái tạo, 100% nước được bù hoàn và hoàn toàn không còn rác thải chôn lấp. 

Với những cam kết và nỗ lực cho phát triển bền vững, Heineken Việt Nam đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong số 2 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất năm 2022, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Heineken Việt Nam được công nhận là một trong 3 doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam. 

Bích Đào