Hệp hội Esports Hàn Quốc

Cập nhập tin tức Hệp hội Esports Hàn Quốc

Cảnh sát khám xét văn phòng làm việc của Hiệp hội Esports Hàn Quốc

(GameSao.vn) – Ba phụ tá thân cận của Chủ tịch KeSPA đã bị bắt giữ.