hiện đại hóa quân sự

Cập nhập tin tức hiện đại hóa quân sự

Trung Quốc đã phát triển một năng lực tinh vi

Tác động của hiện đại hóa quân sự tại châu Á đối với nguy cơ chiến tranh cho thấy một sự phức tạp không ngờ.

Mua sắm quân sự và ‘tiên đoán’ xung đột châu Á

Từ các chương trình hiện đại hóa quân sự tại châu Á, có thể đưa ra 5 dự đoán về tương lai các cuộc chiến tranh trong khu vực.