hiến tiểu cầu

Cập nhập tin tức hiến tiểu cầu

Giữa dịch sốt xuất huyết căng, máy gạn tách tiểu cầu BV Chợ Rẫy bị "đóng băng"

Hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn 1 hệ thống máy gạn tách tiểu cầu hoạt động gấp 3-4 lần bình thường, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị người bệnh.