Hiệp định BTA

Cập nhập tin tức Hiệp định BTA

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: “Bây giờ, chỉ còn biết vái Bác Hồ thôi”

“Hôm lên chuyên cơ đi New Zealand, tôi có hỏi ông Phan Văn Khải: “Tình hình BTA thế nào hả chú?”, ông thở dài và nói: “Bây giờ, tao chỉ còn biết vái Bác Hồ thôi.”

Ông Obama sẽ tiếp nối niềm tin chiến lược giữa hai nước

Ông Obama có thể thúc đẩy tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước, nguyên Trưởng đoàn đàm phán BTA Nguyễn Đình Lương chia sẻ.