Hiệp hội tôm Bạc Liêu

Cập nhập tin tức Hiệp hội tôm Bạc Liêu

Nhà báo, phóng viên muốn viết tin, bài liên quan đến Hiệp hội tôm Bạc Liêu trước khi đăng phải gửi cho hiệp hội duyệt nội dung trước.