Đây là quy chế nội bộ được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu, ngày 6/6.

Ngày 7/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Toàn xác nhận, đến nay Sở chưa nhận được đề nghị phối hợp để ban hành quy chế trên từ Hiệp hội tôm Bạc Liêu. Đây là quy chế nội bộ do Hiệp hội tự đưa ra.

“Tôi cũng đã có trao đổi với ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội. Ông Nhiệm cũng đã thấy rằng quy định này không đúng và cho biết sẽ trao đổi lại với anh em trong Hiệp hội”, ông Toàn cho biết.

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu diễn ra ngày 6/6

Tại Điều 6, quy chế này quy định rõ: “Cán bộ hiệp hội phải yêu cầu các cơ quan báo chí (nhà báo) gửi bài để hiệp hội đọc và duyệt nội dung trước khi đăng tin liên quan đến hiệp hội (sự kiện, tin hoạt động...). Trong trường hợp cơ quan báo chí không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ thông tin chưa đúng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng uy tín của hiệp hội, ngay lập tức cán bộ hiệp hội phải thông báo cho Chủ tịch Hiệp hội (hoặc người được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền khi vắng mặt) nhanh nhất để có phương pháp phù hợp”.

“Tài liệu cung cấp cho nhà báo (hoặc cơ quan báo chí) phải có sự cho phép của Chủ tịch Hiệp hội (hoặc người được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền khi vắng mặt)”, nội dung Điều 6 quy định thêm.

Với quy định này, ngay tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của Hiệp hội, một số nhà báo, phóng viên phải ra về vì không thể đưa tin được.

Hiệp hội tôm Bạc Liêu được thành lập vào năm 2020 trên cơ sở kiện toàn, củng cố Hội Thủy sản tỉnh Bạc Liêu.

Tại Đại hội lần thứ nhất của hiệp hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 37 ủy viên, Ban Thường vụ 9 ủy viên và Ban Thường trực 4 ủy viên. Ông Tạ Hoàng Nhiệm, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội tôm Bạc Liêu.

Vào cuối tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; nếu không cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí lãnh đạo các cơ quan nói trên phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngọc Chúc