- Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 19-21, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhằm tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.
{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith duyệt Đội danh dự.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Về phía Việt Nam, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào anh em.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

Sau lễ đón, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

{keywords}
Các cháu thiếu nhi tay cầm quốc kỳ hai nước chào đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.
{keywords}

Thái An - Ảnh: Phạm Hải