Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chia sẻ với VietNamNet nhiều đổi mới trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng khóa tới.

Không bố trí người có biểu hiện giàu nhanh

Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng, vậy đến nay tỉnh đã chuẩn bị việc này như thế nào, thưa ông?

Có thể nói trong nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Ban Tổ chức TƯ đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ và những động thái ấy đã có tác động rất tích cực trong toàn hệ thống. Với những đổi mới này, chúng ta sẽ có lực lượng cán bộ đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới.

Chúng tôi đã cụ thể hóa từ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng đến hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức TƯ về công tác nhân sự. Chúng tôi cũng cụ thể hóa việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh, cụ thể hóa trong công tác khảo sát, đánh giá cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường

Đặc biệt là cụ thể hóa trong việc làm thể nào để chọn người có tâm, có tầm, kể cả việc bố trí 2 đến 3 người, thậm chí là đến 5 người để chọn 1 người xứng đáng giới thiệu để ứng cử, bầu cử hoặc chỉ định tùy theo vị trí.

Nếu là nhân sự tại chỗ thì giới thiệu ứng cử để bầu vào vị trí ấy; còn nếu nhân sự từ nơi khác về thì chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư hoặc Phó bí thư. 

Địa phương ông giải quyết thế nào yêu cầu “không lọt vào cấp ủy những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc” như lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói?

Liên quan đến việc kê khai tài sản nhân sự đại hội, trong hồ sơ của mỗi ứng viên giới thiệu để đại hội bầu ở cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh chúng tôi đều làm rất đúng quy định.

Đặc biệt, chúng tôi rất chú trọng vào việc kiểm tra, xác minh đối với những cán bộ nhiều đất, nhiều nhà, giàu nhanh mà không giải trình được để đảm bảo công tác nhân sự lựa chọn đúng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng như ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, lựa chọn những nhân sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Và tất nhiên, chúng tôi kiên quyết không bố trí vào cấp ủy những người có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, để người thân, vợ con lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đây là vấn đề chúng tôi hết sức quan tâm.

Trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở vừa qua, cũng như chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh sắp tới, Đắk Lắk có phát hiện trường hợp nào "giàu nhanh" bất thường cần phải xác minh, làm rõ?

Qua quá trình xem xét của cấp ủy cấp trên hiện nay chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào có vấn đề về kê khai tài sản không trung thực nhưng tôi nghĩ cũng không loại trừ.

Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần, trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội, nếu các nhân sự có thông tin nào đó hoặc gia đình hay vợ con của họ có liên quan đến lĩnh vực cần quan tâm, các cấp ủy đều có chỉ đạo để xác minh.

Nếu có việc để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn thì chúng tôi đều phải có chỉ đạo để những nhân sự ấy không được tham gia cấp ủy ngay từ đầu.

Đó là chỉ đạo chung của Đảng và đang được các địa phương tiến hành. Tuy nhiên, trong thực tế cũng có chỗ này chỗ kia, trường hợp này, kia cần tăng cường sự giám sát của cấp ủy cấp trên trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội.

Trong quá trình đó, chúng tôi luôn xem xét ở góc độ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đã công khai minh bạch chưa; những vấn đề dư luận quan tâm đã được giám sát, kiểm tra kết luận rõ ràng chưa. Đó là câu chuyện cần quan tâm.

Sẵn sàng bầu khuyết nếu đơn thư chưa được làm rõ

Với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, ông thực hiện việc kê khai tài sản như thế nào?

Tôi thực hiện rất đúng quy định. Đương nhiên việc đánh giá phải do cấp ủy cấp trên sẽ là nơi trực tiếp kiểm tra việc kê khai tài sản của tôi. Họ sẽ vừa xem xét hồ sơ của tôi, vừa nghe thông tin dư luận, đặc biệt là trong trường hợp có đơn thư về chuyện nọ, chuyện kia thì phải giải quyết dứt điểm.

Còn nếu giải quyết không xong thì tôi hay bất cứ nhân sự nào đều phải để lại. Chúng tôi sẵn sàng bầu khuyết vị trí đó cho đến khi kiểm tra nhân sự có kết luận rõ ràng thì mới bầu bổ sung sau. Như vậy mới đảm bảo chắc chắn chọn đúng, trúng nhân sự.

Còn nếu có đơn thư, dư luận mà không tiến hành xác minh, cứ bầu sau đó có vấn đề sẽ không tốt cho cả nhiệm kỳ. Cho nên việc này phải làm kỹ lưỡng, đúng quy định.

Tổng bí thư cũng có lưu ý là “đừng thấy đỏ mà tưởng chín”. Vậy theo ông phải làm sao để không chọn nhầm nhân sự vào cấp ủy khóa tới?

Chúng tôi bao giờ cũng đánh giá cán bộ thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công trước đây, thông qua hồ sơ, kê khai tài sản, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của nhân sự đó. Tất cả những điều này được tích hợp lại để xem xét, đánh giá.

Ngoài ra, chúng tôi thực hiện đổi mới cách đánh giá đối với những vị trí quan trọng. Cụ thể là các nhân sự này phải trình bày chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem năng lực thực tế của họ như thế nào.

Nếu chỉ nhìn hồ sơ đẹp đấy, trông tướng mạo cũng được đấy nhưng quá trình chỉ đạo, điều hành qua các vị trí công tác không có sản phẩm gì cụ thể thì cũng chưa hẳn đã là nhân sự tốt.

Nhân sự cứ tròn vo, không có cái gai góc, không có gì mới, cứ bình bình, chẳng có sản phẩm gì cụ thể, năm nay ở cương vị này vẫn thế, sang năm vẫn thế, cũng giống như bao người khác thì rõ ràng cần phải cân nhắc khi lựa chọn những nhân sự này.

Nhân sự vào các vị trí quan trọng phải khẳng đinh được năng lực thực tiễn của mình bằng sản phẩm cụ thể.

Nếu chọn được đúng cán bộ, chọn được người đứng đầu tốt, có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu thì thúc đẩy địa phương phát triển, dân được nhờ; còn nếu bố trí không đúng thì kéo lùi sự phát triển của địa phương.

Thu Hằng 

Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội

Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội

Chẳng ai bắt cán bộ, đảng viên phải nghèo nhưng với mức lương nhà nước hiện nay mà "giàu nhanh" là bất thường, cần phải loại ra khỏi quy hoạch nhân sự khóa mới như Tổng bí thư lưu ý.