hồ sơ hành chính

Cập nhập tin tức hồ sơ hành chính

Lượng hồ sơ hành chính trả qua bưu điện tăng 3,5 lần trong 3 tháng

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương thắt chặt phòng chống dịch, nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện tăng mạnh.

Hơn 1 triệu hồ sơ hành chính thực hiện qua Bưu điện tại Đồng Tháp

Sau 1 năm triển khai thí điểm việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện Việt Nam, đến nay, hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính tại Đồng Tháp đã được tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện.