hồ sơ mời thầu

Cập nhập tin tức hồ sơ mời thầu

Gói thầu bảo hiểm của GENCO 3: Tiêu chí thiếu cạnh tranh, làm khó nhà thầu

Bên mời thầu có thể phát hành hồ sơ rộng rãi nhưng trong hồ sơ mời thầu (HSMT) lại đưa ra các tiêu chí gây tranh cãi khiến nhà thầu nản chí, “giữa đường bỏ cuộc chơi”.