Hồ Văn Năm

Cập nhập tin tức Hồ Văn Năm

'Chắc do suy nghĩ nhiều, sức khoẻ yếu nên ông Hồ Văn Năm xin thôi ĐBQH'

'Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Năm sau khi bị kỷ luật về Đảng chắc do suy nghĩ nhiều, sức khỏe suy yếu nên làm đơn xin thôi làm ĐBQH'.

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

UB Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho ông Hồ Văn Năm thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa 14.