hòa thượng Thích Chơn Thiện

Cập nhập tin tức hòa thượng Thích Chơn Thiện

Đại biểu QH cao tuổi nhất khóa 14 qua đời

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu QH cao tuổi nhất khóa 14 vừa viên tịch trưa nay.