Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá hiện đã xây dựng được 33,69km đường điện chiếu sáng tại 10/11 thôn bằng hệ thống bóng cao áp trên tất cả các tuyến đường trục chính của xã và các tuyến đường ngõ xóm. 

Xã cũng xây dựng 4.000m2 vỉa hè trong khu dân cư, làm mới 7,1km rãnh thoát nước có nắp đậy trên các tuyến đường, làm mới được hơn 7,5km đường giao thông thảm nhựa.

Ngoài ra, xã còn thực hiện bê tông hóa hơn 7km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trồng được hơn 21km đường hoa; 4.500 cây bóng mát trên các tuyến đường. Quét vôi ve, tường rào đạt 35.000m2; vẽ được hơn 39 bức bích họa với 310m2 tạo cảnh quan, điểm nhấn, nâng cao đời sống tinh thần phong phú, hạnh phúc của người dân...

Trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Hoằng Xuân đã vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường, bê tông hóa và nhựa hóa các trục đường thôn, liên thôn, đường ngõ, trồng cây xanh, cây bóng mát, trồng hoa. 

anh chup man hinh 2023 12 11 luc 090026.png
Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Hoằng Xuân.

Năm 2021, xã Hoằng Xuân đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm hiện tại đã có 4/11 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau các thôn nông thôn mới kiểu mẫu Hữu Khánh, Trà La, Nga Phú 1, Nga Phú 2, các thôn còn lại trong xã cũng vào cuộc vận động, triển khai các hoạt động tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng.

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Nghĩa Hương, xã Hoằng Xuân đã chú trọng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thôn rà soát và thực hiện theo 15 tiêu chí chung và 7 tiêu chí đặc trưng của huyện, sau đó, tập trung hoàn thiện một số chỉ tiêu, tiêu chí còn thấp như cảnh quan môi trường nông thôn, đường giao thông, văn hóa… 

Bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, nhân dân thôn Nghĩa Hương đã đóng góp công sức, tiền của để xây dựng hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, hiến đất xây dựng đường giao thông… Kinh tế của thôn ngày càng phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện. Thôn có nhiều hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Thu nhập bình quân đến nay đạt trên 65 triệu đồng/người/ năm.

Như vậy, qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xã Hoằng Xuân đã huy động được tổng số vốn hơn 47,9 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực khác nhau để xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, đáng chú ý nguồn xã hội hóa của người dân hơn 11,3 tỷ đồng; các doanh nghiệp và con em xa quê xã Hoằng Xuân đã ủng hộ 3,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, địa phương còn huy động được 17.000 ngày công lao động cho công tác trồng cây xanh, đường hoa và dọn vệ sinh môi trường; huy động người dân hiến hơn 500m2 đất ở để mở rộng đường giao thông và rãnh thoát nước cho các khu dân cư.

Hồng Khanh và nhóm PV, BTV