- Kính thưa đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang.

- Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Thưa các vị khách quý và toàn thể Đại hội,

Trong không khí phấn khởi của cả nước và thành phố ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2020); Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang nỗ lực phấn đấu lập thành tích trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong điều kiện tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19. Sau thời gian dài chuẩn bị nghiêm túc, hôm nay, Đảng bộ huyện Hóc Môn tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi xin gửi đến 253 đồng chí đại biểu đại diện cho 6.776 đảng viên của Đảng bộ Huyện về dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, thưa quý đại biểu!

Báo cáo chính trị của Đại hội đã thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe, đổi mới, sáng tạo, dân chủ và đoàn kết; phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện sát hợp mang tính đột phá làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện của Huyện trong nhiệm kỳ tới. Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước và thành phố có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Huyện nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng; một số kết quả trọng tâm nổi bật trong 5 năm qua là: 

- Đã hoàn thành 9/15 chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó, có một số chỉ tiêu vượt như: Kinh tế tăng trưởng ổn định bình quân hàng năm đạt 15,71 % (vượt 0,71%), hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,3% (vượt 1,3%), học sinh tốt nghiệp Trung học trung học đạt 98,7 (vượt 8,7, %), hàng năm có 94,99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (vượt 4, 99%), hàng năm có 94,23% ấp, khu phố văn hóa (vượt 4, 23%), 87,98% dân số huyện tham gia bảo hiểm y tế (vượt 7,9%), tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 103,02% (vượt 3%), kéo giảm 5,26% tỷ lệ phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương, kết nạp 1422 đảng viên mới (vượt 13,76%).

- Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng đô thị hiện đại. Thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” đạt kết quả tích cực, đã xóa nhiều điểm đen tồn đọng rác thành điểm xanh về môi trường trên địa bàn; thực hiện hiệu quả nâng chất các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn Huyện được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hơn, nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng ; văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 10,78% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,93%; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,732 triệu đồng/người/năm, tăng 31% so với năm 2015 (48,648 triệu đồng/người/năm).

- Cải cách hành chính có chuyển biến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm “Hóc Môn trực tuyến” để tạo kênh tương tác giữa người dân với chính quyền. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

- Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; công tác xây dựng Đảng được chú trọng; chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy tốt hơn. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt kết quả bước đầu rất quan trong cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần giữ nghiêm kỷ luật đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng được tăng cường và phát huy trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn, nhất là chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Thành ủy về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, cùng với các chủ trương giải tỏa, đền bù, tái định cư,…góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của Huyện trong những năm tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí, thưa quý đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị và Kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế còn chậm. Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư chưa tương thích với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và còn bất cập. Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa tạo được chuyển biến rõ nét; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Một số mặt trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) còn hạn chế. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, thảo luận, phân tích thẳng thắn những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí, thưa quý đại biểu!

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bám sát định hướng lớn tại văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Tôi xin gợi ý một số vấn đề để Đại hội thảo luận:

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố trong giai đoạn mới, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế;  chủ động rà soát, cập nhật chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 cho phù hợp tình hình thực tế, tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Thứ hai, cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành Quận giai đoạn 2021 - 2030”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; có giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước bền vững hơn; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, thoát nước. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển mình của huyện thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm khắc phục hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trong thời gian qua để không phải thiệt hại cho nhân dân, mất cán bộ.

Thứ ba, chú ý đến nền tảng gia đình, xây dựng các tiêu chí, giải pháp về xây dựng gia đình hạnh phúc như tiêu chí nhà ở, thu nhập, việc làm, học tập, chăm lo cho các thế hệ, hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, bảo hiểm xã hội nhất là tỉ lệ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe … Đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng xây dựng con người; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của Huyện. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Phát huy thành tựu giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, theo hường đa chiều. Chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Chú trọng phát triển và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân.

Thứ tư, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tăng cường công tác khám phá án, thi hành án dân sự; xử lý triệt để tệ nạn xã hội trên địa bàn vì đây là mầm mống của các loại tội phạm gây bức xúc trong Nhân dân; giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thứ năm, quan tâm lãnh đạo thực hiện xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy;  đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

Thứ sáu, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tổ chức chính trị - xã hội (Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ); nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Chăm lo vun đắp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Cùng với việc thảo luận góp ý các Văn kiện đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; thảo luận, góp ý và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XI chuẩn bị trình Đại hội, tôi đề nghị đại biểu tập trung thảo luận kỹ phương án nhân sự của Đại hội, phát huy tinh thần trách nhiệm để bầu cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra khóa mới. Tôi tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn được những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đủ năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, bầu ra những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Thưa quý đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí,

Huyện Hóc Môn có bề dày lịch sử và truyền thống anh hùng cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội của chúng ta với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và kỷ cương”, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để trong những năm tới Huyện phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, xứng đáng là huyện Anh hùng của Thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch thật cụ thể để triển khai thực hiện; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay và cách làm phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hiệu quả để phát huy, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, chúc các đồng chí và quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí.