UBND thành phố Hội An vừa ký kết hợp tác với Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) về quy hoạch và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Hội An đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tin từ cổng thông tin Viện Kiến trúc quốc gia, hai đơn vị đã ký kết hợp đồng tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa hình; khảo sát, lập bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

{keywords}
Lễ ký kết giữa Viện Kiến trúc quốc gia và UBND Hội An. Ảnh: Viện Kiến trúc quốc gia

Trong đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An cần phù hợp với xu thế quy hoạch của thời đại, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, có tầm nhìn dài hạn và đảm bảo tính khả thi, bám sát nội dung trong nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

UBND thành phố Hội An đề nghị Viện Kiến trúc quốc gia nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ quy hoạch về tính chất mục tiêu và động lực phát triển. Xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hội An đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025, đạt chuẩn đô thị thông minh vào năm 2030; thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển giao thông, môi trường và nước sạch,…

Lãnh đạo Viện Kiến trúc quốc gia đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công việc ngay trong tháng 11 này và khẳng định sự hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả cao trong quản lý Nhà nước, quy hoạch phát triển đô thị bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.

D.V

Chuyên gia Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh với Bình Dương

Chuyên gia Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh với Bình Dương

Tại hội nghị mới đây của Bình Dương, các chuyên gia thành phố Eindhoven (Hà Lan) đã chia sẻ những định hướng cơ bản xây dựng thành phố thông minh của Hà Lan; các kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng đô thị thông minh...