Hội đồng điều phối vùng thủ đô

Cập nhập tin tức Hội đồng điều phối vùng thủ đô

Bản tin sáng VietNamNet (30/8/2022)

Không nên chuyển tiền phân bổ cho ngành y để làm dự án giao thông; Thu hồi quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.