Sáng 21/2, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu khai mạc hội nghị. 

- Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

- Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở trung ương và tỉnh Quảng Ninh.

- Kính thưa các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố.

- Thưa phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể quý đại biểu dự Hội nghị,

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. 

Hôm nay, tại tỉnh Quảng Ninh, một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới; nơi có thành phố Hạ Long cảnh trí non nước độc nhất vô nhị; Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong giai đoạn tới; đồng thời tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm trong công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn, nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương và quý đại biểu dự Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí,

Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2022 là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trong nhiệm kỳ 2021-2026, khác với lần thứ nhất, việc tổng kết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 3 Hội nghị ở 3 vùng miền: khu vực phía Bắc - khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam, nhưng Hội nghị hôm nay có sự tham dự đầy đủ của Thường trực Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố của cả nước.

Rà lại 08 nội dung cần thực hiện trong năm 2022 mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, chúng ta vui mừng nhận thấy: năm 2022, Hội đồng nhân dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định và đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn ở từng địa phương; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa thành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi, thống nhất, đồng bộ, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương cũng như cả nước trong năm 2022. Đặc biệt, phương thức tổ chức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của của Hội đồng nhân dân, đã thống nhất, chuẩn hóa hoạt động giám sát, khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong giám sát của Hội đồng nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Kết quả các hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương.

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2023, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự báo tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; những yếu tố bất cập, hạn chế từ nội tại nền kinh tế chưa được xử lý căn bản, ngày càng bộc lộ rõ hơn trong hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân còn một số tồn tại hạn chế về chất lượng kỳ họp, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân có lúc, có nơi còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Vì vậy, trong thời gian một ngày tổ chức Hội nghị, đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, trên tinh thần xây dựng, khách quan; đánh giá những kết quả nổi bật, nêu những mô hình hay, cách làm mới và những bài học quý, cũng như những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị sao cho thiết thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương và quý đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!