Hội đồng Quốc phòng an ninh

Cập nhập tin tức Hội đồng Quốc phòng an ninh

Trình QH phê chuẩn Thủ tướng làm Phó Chủ tịch HĐ quốc phòng an ninh

QH miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng thôi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. 

Đề nghị miễn nhiệm thêm 2 chức vụ với Đại tướng Phùng Quang Thanh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị miễn nhiệm một số Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong đó có Đại tướng Phùng Quang Thanh.