hồi ký Kim Cương

Cập nhập tin tức hồi ký Kim Cương

Đàm Vĩnh Hưng, Thành Lộc bày tỏ hâm mộ kỳ nữ Kim Cương

 Có mặt tại buổi ra mắt cuốn hồi ký của nghệ sĩ Kim Cương “Sống cho người, sống cho mình”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đọc nghiến ngấu cuốn hồi ký.

Kim Cương và hồi ký viết 40 năm

 Ngày 9-5, nghệ sĩ Kim Cương sẽ cho ra mắt quyển hồi ký được thực hiện kéo dài suốt hơn 40 năm mới hoàn thành của mình mang tên Sống cho người - sống cho mình.