Hội nghị Trung ương

Cập nhập tin tức Hội nghị Trung ương

Toàn văn thông báo Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ 15 - 17/5/2023.

Trung ương hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào ngày 17/5/2023.

Từ lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

Sáng 17/5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) họp phiên bế mạc sau khi hoàn thành chương trình làm việc.

Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Một trong những nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ 2 là Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Trung ương cho ý kiến một số nhân sự để giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Ủy viên Trung ương Nguyễn Văn Vịnh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Trung ương báo cáo kiểm điểm cá nhân

Các ủy viên Trung ương nghiên cứu kỹ báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm.

Bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng và bà Trần Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan UB Kiểm tra TƯ được bầu bổ sung làm ủy viên UB Kiểm tra TƯ.

3 độ tuổi vào TƯ khóa mới, trường hợp đặc biệt Bộ Chính trị phải trình

Nhân sự TƯ khoá 13 cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban chấp hành TƯ.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị khai trừ Đảng

Ban chấp hành TƯ hôm nay quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên TƯ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung ương thảo luận phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá mới

Sang ngày làm việc thứ 3, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TƯ hôm nay thảo luận về đề án phương hướng bầu cử ĐBQH khoá 15 về nhiều nội dung quan trọng khác.

Trung ương thảo luận công tác xây dựng Đảng

Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng... 

Trung ương thảo luận chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm

Trung ương thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm qua và xây dựng chiến lược cho 10 năm tới. 

Trung ương thảo luận báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh

Trong ngày làm việc thứ 2, TƯ đã thảo luận về dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 11

Trong ngày làm việc đầu tiên, TƯ thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chú ý những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ chú ý đến những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 13.

Hình ảnh Tổng bí thư chủ trì bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa 12

Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10

Sáng nay, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại Trụ sở TƯ Đảng, Hà Nội.