Văn phòng TƯ Đảng vừa phát thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 hôm nay.

Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, bàn về công tác cán bộ. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành buổi làm việc.

Ban chấp hành TƯ bầu bổ sung 2  ủy viên UB Kiểm tra TƯ gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan UB Kiểm tra TƯ.

{keywords}
Ảnh: Nhật Bắc

Ban chấp hành TƯ đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Buổi chiều, TƯ họp phiên bế mạc tại hội trường do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến của TƯ về tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khoá 12, phương hướng công tác nhân sự TƯ khoá 13 và tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến của TƯ về đề án phương hướng bầu cử ĐBQH khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban chấp hành TƯ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 12. Sau đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc.

Thu Hằng 

3 độ tuổi vào TƯ khóa mới, trường hợp đặc biệt Bộ Chính trị phải trình

3 độ tuổi vào TƯ khóa mới, trường hợp đặc biệt Bộ Chính trị phải trình

Nhân sự TƯ khoá 13 cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt, ngoài 3 độ tuổi trên thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban chấp hành TƯ.