Tới dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu bật ý nghĩa, mục đích của hội thảo: Đây là dịp để nghiên cứu sâu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với Đảng và Nhà nước.

{keywords}
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo

"Trên mọi cương vị công tác, đồng chí Lê Thanh Nghị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí là một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương đạo đức mẫu mực, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh,

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng những đóng góp to lớn của những người con ưu tú của quê hương Hải Dương như ông Lê Thanh Nghị.

"Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn là người cộng sản kiên trung, bất khuất. Là tấm gương, niềm tự hào to lớn, là động lực tinh thần cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân Hải Dương trong quá trình xây dựng và phát triển" - Ông Thăng khẳng định.

{keywords}
 

45 tham luận tại hội thảo là những nghiên cứu chuyên sâu, có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị. Hội thảo khoa học cũng là dịp tri ân sâu sắc công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối; kế thừa, phát huy những giá trị cao đẹp được trao truyền lại, càng có thêm tinh thần và ý chí để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.


Cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị (1911-1989) tên thật là Nguyễn Khắc Xứng, quê ở thôn Thượng Cốc, xã Gia Khánh (Gia Lộc), tỉnh Hải Dương.

Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1928 và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930.

Sinh thời, ông giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước. Trên các cương vị công tác, Lê Thanh Nghị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Lớp học cạnh hầm trong ký ức con gái ông Lê Thanh Nghị

Lớp học cạnh hầm trong ký ức con gái ông Lê Thanh Nghị

“Khoa học là then chốt”, “học tập suốt đời” là tư tưởng của ông Lê Thanh Nghị truyền lại đến tận ngày nay. Năm người con của ông đều theo tư tưởng đó mà có những thành công trong khoa học, nghiên cứu.

Nguyễn Thu Hằng