Hồi tỵ

Cập nhập tin tức Hồi tỵ

Giấc mơ hồi tỵ

500 năm trước, vua quan thời phong kiến đã sớm ý thức được những qui luật khắc nghiệt giữa quyền và lợi.

'Cả họ' làm quan huyện, bố con cùng làm... quan tỉnh

Phải chăng đã đến lúc tìm ra giải pháp hữu hiệu chấm dứt cảnh cả nhà làm quan, cả họ làm quan thiếu minh bạch?