Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có thông báo về dự thảo kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022.

Danh sách có 1.096 sinh viên dự định bị buộc thôi học hoặc cảnh báo học vụ. Trong số này, có hơn 200 sinh viên có thể bị buộc thôi học (1 sinh viên dự định bị buộc thôi học do quá hạn đào tạo), còn lại đều bị cảnh báo học vụ.

Số thí sinh bị kỷ luật tập trung ở các khoa Công nghệ thông tin, Công trình giao thông, Điện – Điện tử viễn thông, Kinh tế vận tải, Viện cơ khí, Viện hàng hải, Viện xây dựng, Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông. 

Theo quy định của Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, sinh viên bị cảnh báo học vụ trong các trường hợp: Tổng số tín chỉ cần phải tích lũy không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ cần phải tích lũy đã đăng kí học, hoặc tổng số tín chỉ cần phải tích lũy nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24; Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học, dưới 1 đối với các học kỳ tiếp theo; Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên năm hai, dưới 1,6 đối với sinh viên năm ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên năm cuối;

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (ảnh: UT)

Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp: Có số lần cảnh báo học tập 2 lần liên tiếp hoặc 3 lần không liên tiếp; Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường theo quy định. Riêng các sinh viên đang được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thì không bị hạn chế về thời gian hoàn thành chương trình học; Đã quá thời gian được nghỉ học tạm thời nhưng không làm thủ tục nhập học.

Trường ĐH Giao thông vận tải yêu cầu sinh viên phản hồi về dự thảo kết quả xét học vụ trước 17h ngày 12/4. Sinh viên diện buộc thôi học sẽ bị khóa tài khoản trang cá nhân tại trường từ ngày 15/4. 

Nhà trường khuyến cáo, sinh viên bị cảnh báo học vụ chưa tới mức buộc thôi học phải có biện pháp cải thiện việc học tập; xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, khoa học; ưu tiên đăng ký học trả nợ, cải thiện các học phần điểm thấp; không đăng ký quá nhiều tín chỉ trong 1 học kỳ; cần nhờ tới sự tư vấn, hỗ trợ của cố vấn học tập,… Đối với các trường hợp sinh viên không theo học tại các học kỳ chính phải có đơn nghỉ học tạm thời theo đúng quy định.Các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học phải hoàn thành nghĩa vụ với nhà trường trước khi nhận quyết định.

Lê Huyền