Hơn 600 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến bị cảnh cáo học vụ, buộc thôi học do điểm kém.

Danh sách này được trường công bố trên website, sau khi kết thúc học kỳ 2 của năm học 2016-2017. Theo đó có 579 sinh viên dự kiến bị cảnh cáo học vụ do có điểm trung bình học kỳ dưới 2,0/4,0  ở học kỳ đầu tiên và dưới 2,5/4,0 điểm ở các học kỳ tiếp theo.

Trong số này Khoa Chất lượng cao có số sinh viên dự kiến bị cảnh cáo học vụ nhiều nhất là 236 sinh viên; Khoa Điện điện tử có 112 sinh viên; Khoa cơ khí chế tạo máy có 60 sinh viên; Khoa Khí động học có 33 sinh viên; Khoa Kinh tế có 21 sinh viên…

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Ảnh: Lê Huyền)

Ngoài ra, trường cũng thông báo dự kiến buộc thôi học 35 sinh viên do có điểm trung bình 3 học kỳ liên tiếp đều dưới 2,5/4,0. Trong số sinh viên dự kiến bị buộc thôi học, khoa Điện điện tử có 14 sinh viên, Khoa Chất lượng cao 7 sinh viên, Khoa Khí động học 6 sinh viên, Khoa Chế tạo máy 4 sinh viên.

Trước đó, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng công bố danh sách hơn 220 sinh viên chính quy văn bằng 1 và chính quy văn bằng 2 dự kiến bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học do điểm kém.

Tại Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết mỗi năm nhà trường buộc thôi học khoảng 700 sinh viên do ý thức học tập và năng lực học tập.

 Tuệ Minh