họp cổ đông

Cập nhập tin tức họp cổ đông

Gas City mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị (Gas City) vừa phát đi thông báo mời toàn thể cổ đông của Gas City dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Gas City thông báo ngày cuối đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị (Gas City) gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Gas City là 22/3/2023.

VietinBank thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo và kính mời toàn thể cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Doanh nghiệp công nghệ hoãn họp cổ đông, cân nhắc họp trực tuyến vì Covid-19

Thế Giới Di Động, FPT Retail, Digiworld,... hoãn họp cổ đông, đề xuất họp qua mạng hoặc lấy ý kiến bằng văn bản trong bối cảnh diễn biến phức tạp của Covid-19.