hợp tác Trung - Đức

Cập nhập tin tức hợp tác Trung - Đức

Sẽ có bộ chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; Người học lái xe ô tô bắt buộc phải luyện tập trên cabin ảo… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.