hợp tác Việt Lào

Cập nhập tin tức hợp tác Việt Lào

Lào muốn học kinh nghiệm tổ chức của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến nghị Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Lào nên có một Văn phòng Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, đặt tại Bộ Công nghệ và Truyền thông của Lào.

Việt - Lào hợp tác chặt chẽ về công nghệ số, chuyển đổi số để phát triển đất nước

Bộ TT&TT Việt Nam sẽ đồng hành cùng Bộ CN&TT Lào để ứng dựng công nghệ số, chuyển đổi số đưa hai đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng: Triển khai với trách nhiệm cao các dự án hợp tác Việt-Lào

Thủ tướng chủ trì cuộc họp với UB Hợp tác Việt Nam-Lào và một số bộ, ngành liên quan về triển khai hợp tác với Lào năm 2017, phương hướng 2018.