Horizon Zero Dawn dính nghi án phân biệt chủng tộc

Cập nhập tin tức Horizon Zero Dawn dính nghi án phân biệt chủng tộc

Dính nghi án phân biệt chủng tộc, Horizon Zero Dawn bị tẩy chay dữ dội

(GameSao.vn) - Một tác giả người thổ dân bản địa tại Hoa Kỳ đã nêu đích danh tựa game này trong một bài viết của mình rằng những từ ngữ đó mang trong mình sự kì thị mang tính chất lịch sử. Nữ tác giả này, cô Dia Lacina cho rằng những từ như hoang sơ, bộ lạc và nguyên thủy có thể “nhấn mạnh bản chất kì thị chủng tộc và suy nghĩ thực dân của dân tộc khác đối với những người thổ dân bản xứ”.