HTMS Sukhothai

Cập nhập tin tức HTMS Sukhothai

Sóng lớn đánh chìm tàu hộ vệ tên lửa của Thái Lan

Tàu hộ vệ tên lửa HTMS Sukhothai của hải quân Thái Lan đã bị sóng lớn đánh chìm ở vịnh Thái Lan.