Huang Zhong Hanzo

Cập nhập tin tức Huang Zhong Hanzo

Overwatch: Sau Lữ Bố, danh tướng Hoàng Trung cũng hóa thân thành Hanzo

(GameSao.vn) – Các nhân vật mang tính biểu tượng của Tam Quốc đang đổ bộ vào Overwatch.