UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các sở ngành giáo dục, y tế, lao động thương binh và xã hội, UBND huyện Ân Thi về việc xử lý bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Phù Ủng.

Theo công văn này, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc xảy ra vụ việc bạo lực học đường tại Trường THCS Phù Ủng.

{keywords}
Gia cảnh nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ, đánh hội đồng. Ảnh: Thanh Hùng

Đối với Sở GD-ĐT, tỉnh yêu cầu phối hợp với UBND huyện Ân Thi có biện pháp xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc xảy ra vụ việc bạo lực học đường tại trường THCS Phù Ủng.

Kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh và cơ quan cấp trên về việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Kịp thời có biện pháp chấn chỉnh để phòng ngừa các hành vi bạo lực học đường, nâng cao trách nhiệm của giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp trường học.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm theo dõi tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

{keywords}
Ảnh: Thanh Hùng

UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Ân Thi chỉ đạo công an huyện khẩn trương giải quyết vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần kinh của tỉnh quan tâm, hỗ trợ, điều trị đối với học sinh bị bạo lực.

Yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội kịp thời thực hiện các biện pháp bảo trợ trẻ em theo quy định của pháp luật đối với học sinh bị bạo lực. Cùng đó tổ chức thăm hỏi học sinh bị bạo lực và gia đình.

Thanh Hùng

 

Nhóm nữ sinh lột quần áo bạn vì "đưa mũ xuống muộn"

Nhóm nữ sinh lột quần áo bạn vì "đưa mũ xuống muộn"

Sau khi lột đồ, đánh hội đồng bạn nữ sinh yếu thế và ghi lại clip, nhóm nữ sinh này gửi cho một người bạn hiện ở nước ngoài và sau đó clip được phát tán.