Theo kế hoạch Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2021.

Hướng tới lễ kỷ niệm, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương Hưng Yên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát huy truyền thống, thi đua LĐSX, công tác, học tập, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

{keywords}
 

Cụ thể, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển.

Bên cạnh đó là cuộc thi “Sáng tác ca khúc về Hưng Yên”; hội thảo khoa học về chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển của tỉnh; các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Được biết, đến thời điểm này, tỉnh đã triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển”; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách “Địa chỉ đỏ của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hưng Yên”; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chỉnh trang, tu sửa các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ…

Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là triển khai thực hiện các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội; chuẩn bị chu đáo nội dung, kịch bản chương trình tổ chức lễ kỷ niệm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh,…

Duy Khánh