Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của iOS 16 là khả năng tùy chỉnh màn hình khóa phong phú. Người dùng iPhone chạy iOS 16 có thể chọn nhiều mẫu màn hình khóa sống động, đồng thời có thể tùy chỉnh thêm các thành phần bên trong, đặc biệt là đồng hồ.

Cách đổi kiểu đồng hồ iOS 16 Lock Screen

Trước hết người dùng bấm giữ màn hình khóa (có thể kèm mở khóa), sau đó chọn Customize.

{keywords}
Người dùng bấm giữ màn hình khóa, sau đó chọn Customize.

Khi bấm vào khung hình đồng hồ, người dùng có thể chọn kiểu phông số, màu sắc, và sắc độ màu. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, hãy bấm nút Done trên góc phải.

{keywords}
Khi bấm vào khung hình đồng hồ, người dùng có thể chọn kiểu phông số, màu sắc, và sắc độ màu. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, hãy bấm nút Done.

Anh Hào

Hướng dẫn sử dụng iOS 16 với những tính năng nổi bật

Hướng dẫn sử dụng iOS 16 với những tính năng nổi bật

Hãy tham khảo hướng dẫn các tính năng mới nổi bật nhất của iOS 16, bao gồm sửa xóa tin nhắn, hiển thị số phần trăm pin, hay  tạo thư viện chia sẻ ảnh...