Một trong những nâng cấp nổi bật của iOS 16, đó là khả năng hiển thị số phần trăm pin còn lại trên biểu tượng góc phải. Nhưng ít ai để ý rằng màn hình khóa của iOS 16 cũng có thể hiển thị phần trăm pin.

Việc đó khả thi nhờ vào widget. Người dùng iOS 16 có thể cài đặt widget pin trên màn hình khóa, nhờ thế xem được trạng thái pin mà không cần thao tác mở khóa máy.

Cách hiển thị phần trăm pin ngoài màn hình khóa iOS 16

Để hiển thị phần trăm pin ngoài màn hình khóa, người dùng bấm giữ màn hình khóa và chọn Customize. Sau đó, hãy bấm khung chữ nhật ngay dưới đồng hồ để mở bảng chọn widget, người dùng sẽ thấy widget Batteries.

{keywords}
Người dùng bấm giữ màn hình khóa và chọn Customize. Sau đó, hãy bấm khung chữ nhật ngay dưới đồng hồ để mở bảng chọn widget, người dùng sẽ thấy widget Batteries.

Người dùng có thể kéo widget Batteries lên vị trí mong muốn. Sau khi hoàn tất, hãy bấm Done.

{keywords}
Người dùng có thể kéo widget Batteries lên vị trí mong muốn. Sau khi hoàn tất, hãy bấm Done.

Anh Hào

Bật hiển thị phần trăm pin trên iOS 16 như thế nào?

Bật hiển thị phần trăm pin trên iOS 16 như thế nào?

Để bật hoặc tắt hiển thị phần trăm pin iPhone trên thanh trạng thái của iOS 16, người dùng cần vào mục "Settings" => "Battery".