Trên phiên bản hệ điều hành iOS 15 mới ra, người dùng iPhone có thể hỗ trợ người thân lấy lại mật khẩu Apple ID bị quên, hoặc cả passcode của máy, một cách khá đơn giản và thuận tiện. Bạn trước hết cần đồng ý khi được đưa vào danh sách dự phòng của người khác; sau đó khi được liên hệ đề nghị hỗ trợ, bạn sẽ lấy mã khôi phục 6 số từ máy mình đưa cho họ.

Tất nhiên việc hỗ trợ này không xâm phạm nguyên tắc bảo mật cá nhân giữa hai người, Apple cũng không biết người dùng nhờ ai. Người được nhờ cũng phải đáp ứng một số điều kiện như: trên 13 tuổi, dùng thiết bị chạy iOS 15 hoặc iPadOS15, đã bật xác thực 2 lớp cho Apple ID, và có cài passcode. Nếu cần, hãy xem hướng dẫn cụ thể.

Cách khôi phục mật khẩu Apple ID hộ người khác trên iOS 15

Như đã nêu, bạn trước hết cần đồng ý khi được đưa vào danh sách dự phòng của người khác. Sau đó khi được liên hệ đề nghị hỗ trợ, hãy vào Settings trên máy của mình, chọn hồ sơ tài khoản Apple ID của mình, rồi chọn vào "Password & Security" => "Account Recovery".

{keywords}
Khi được liên hệ đề nghị hỗ trợ, hãy vào Settings trên máy của mình, chọn hồ sơ tài khoản Apple ID của mình.

 

{keywords}
Vào "Password & Security"

 

{keywords}
Chọn "Account Recovery"

Bây giờ hãy bấm chọn tên người đã đăng ký nhờ bạn, và bấm "Get Recovery Code" để lấy mã khôi phục 6 số đưa cho người ta.

{keywords}
Hãy bấm chọn tên người đã đăng ký nhờ bạn.

 

{keywords}
Bấm "Get Recovery Code" (lựa chọn 1) để lấy mã khôi phục 6 số đưa cho người ta.

Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể dừng hỗ trợ về sau bằng cách bấm "Remove Contact" (lựa chọn 2 trong hình trên).

Anh Hào

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân

Người dùng iPhone đã có thể nhờ người thân hỗ trợ lấy lại mật khẩu Apple ID bị quên, hoặc cả passcode của máy, một cách khá đơn giản và thuận tiện. Hãy chuẩn bị danh sách người thân để nhờ.