Ứng dụng Health trên iOS 16 hỗ trợ lập danh sách những loại thuốc người dùng đang phải uống, và nhắc lịch đúng theo cài đặt. Đó là một tiện ích rất đáng trải nghiệm. Nếu cần hãy xem hướng dẫn cài nhắc lịch ở đây.

Nhưng tất nhiên đơn thuốc sẽ thay đổi theo thời gian, và thỉnh thoảng người dùng sẽ phải bỏ một số loại thuốc ra khỏi danh sách nhắc lịch.

Xóa lịch uống thuốc trên iOS 16 như thế nào?

Trước hết người dùng mở ứng dụng Health, vào tab Browse. Sau đó, dưới danh sách Your Medications, hãy vuốt sang trái đối với đầu mục thuốc không cần nhắc lịch nữa, và bấm nút Archive màu vàng.

Dưới danh sách Your Medications, hãy vuốt sang trái đối với đầu mục thuốc không cần nhắc lịch nữa, và bấm nút Archive màu vàng.

Ngoài ra có một cách khác, đó là bấm Edit bên cạnh danh sách Your Medications, sau đó bấm nút Archive màu vàng đối với đầu mục thuốc không cần nhắc lịch nữa.

Anh Hào