Telegram là một trong những nền tảng chat mới với nhiều tính năng chuyên biệt, được cộng đồng người dùng công nghệ ưa thích khám phá. Mặc dù vậy cũng có trường hợp người dùng muốn xóa tài khoản Telegram. Có 2 cách khác nhau để làm việc này.

{keywords}
 

Cách xóa tài khoản Telegram thông thường

Theo mặc định, Telegram sẽ xóa tài khoản nếu người dùng không hoạt động trong 6 tháng. Tuy nhiên, người dùng có thể điều chỉnh thời gian đợi của Telegram thành 1 tháng, 3 tháng, hoặc 1 năm. Như vậy để xóa tài khoản Telegram, người dùng chỉ cần không hoạt động gì trong thời gian đợi.

Để điều chỉnh thời gian đợi, người dùng nhấn vào nút menu 3 chấm ở góc trên cùng bên trái ứng dụng Telegram và chọn Settings. Tiếp theo, hãy chọn "Privacy & Security" và cuộn xuống đến phần "Delete my account", chọn mục "If away for" để chọn khoảng thời gian mới.

{keywords}
Người dùng nhấn vào nút menu 3 chấm ở góc trên cùng bên trái và chọn Settings. Tiếp theo, hãy chọn "Privacy & Security" và cuộn xuống đến phần "Delete my account", chọn mục "If away for" để chọn khoảng thời gian mới (nguồn ảnh: fptshop.com.vn).

Cách xóa tài khoản Telegram ngay lập tức

Nếu cần xóa tài khoản Telegram mà không cần thời gian đợi, người dùng có thể truy cập cổng My Telegram (my.telegram.org/auth), sau đó đăng nhập tài khoản theo số điện thoại. Trên các màn hình tiếp theo, hãy kích vào liên kết Delete Account, nhập lý do muốn xóa tài khoản, và bấm nút Delete My Account khi đã sẵn sàng, chọn "Yes, Delete My Account" để xác thực.

{keywords}
Người dùng có thể truy cập my.telegram.org/auth, sau đó đăng nhập tài khoản theo số điện thoại.

 

{keywords}
Hãy nhập lý do muốn xóa tài khoản, và bấm nút Delete My Account khi đã sẵn sàng.

Anh Hào

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho Telegram

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho Telegram

Ứng dụng Telegram chưa có lựa chọn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt. Để trải nghiệm thuận tiện hơn, người dùng Việt Nam cần truy cập vào địa chỉ cài đặt riêng.