Hữu Thỉnh

tin tức về Hữu Thỉnh mới nhất

'Nhà văn vui tính, lãng mạn nhưng khi chọn người đại diện lại rất khó tính!'icon
Sách25/11/20200

'Nhà văn vui tính, lãng mạn nhưng khi chọn người đại diện lại rất khó tính!'

'Chúng tôi mời nhà thơ Hữu Thỉnh làm cố vấn vì biết đâu có những điều chúng tôi chưa nhìn thấy. Và chúng tôi giải quyết bằng phương cách, tinh thần của thế hệ mới', nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.