hyper goddess faith noire

Cập nhập tin tức hyper goddess faith noire

Tạo hình anime của các nhân vật game nổi tiếng

Đa phần đều giữ lại được những nét đặc trưng nhất của mỗi tựa game.